Οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και η συνεχής κατάρτιση ενός επιστήμονα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο φόρτος εργασίας, οι αυξημένες απαιτήσεις, ο ανταγωνισμός, η ύλη είναι μόνο λίγα από τα εμπόδια που θα κληθεί κάποιος να ξεπεράσει για να επιτύχει τον στόχο του.

Εμείς δίνουμε τις παρακάτω λύσεις:
  • Δουλεύουμε σε ιδιαίτερα μαθήματα και ολιγομελείς ομάδες
  • Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους καθηγητές υψηλής κατάρτισης
  • Προσεγγίζουμε το σπουδαστή με μέθοδο και υπευθυνότητα

Mάθετε για τη διδασκαλία   >>

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

►Πανεπιστημιακά Μαθήματα

♦ Φυσικές Επιστήμες & Μαθηματικά

♦ Νομικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες

♦ Φιλολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ιστορία, Αρχαιολογία

♦ Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική

 

 

►Τμήματα Προετοιμασίας Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Νοέμβριος 2014)

♦ Νομικής

♦ Οικονομικών Επιστημών

♦ Ψυχολογίας

♦ Ιατρικής

♦ Κτηνιατρικής

 

 

►Διαγωνισμοί (2014 - 2015)

♦ Εθνική Σχολή Δικαστών

♦ Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

♦ Εξετάσεις Συμβολαιογράφων

♦ Εξετάσεις Δικαστικών Επιμελητών

♦ Εξετάσεις Δικηγόρων

 

 

Αναλυτική Παρουσίαση  

 

Υποστήριξη στην εκπόνηση Πτυχιακών / Διπλωματικών Εργασιών και εργασιών Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου από αυστηρά εξειδικευμένους συνεργάτες με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντίστοιχο αντικείμενο.

 Επικοινωνείστε με τη γραμματεία, καθημερινές: πρωί 10:00 - 14:00  απόγευμα 17:00 - 21:00

(Η γραμματεία θα παραμείνει κλειστή τα απογεύματα μέχρι τις 24/04/2014 )