Προετοιμασία ΕΣΔΙ

Η προετοιμασία των υποψηφίων για την εξετάσεις ΕΣΔΙ συνιστά ένα μεθοδικό και οργανωμένο πρόγραμμα που προορίζεται για ατομική προετοιμασία του κάθε υποψηφίου. Ο κάθε υποψήφιος εκπαιδεύεται στην επίλυση απαιτητικών θεμάτων συνδυαστικών και μη ώστε να επιτύχει τους εξής στόχους:

  • Ορθές, σωστά δομημένες και πλήρως τεκμηριωμένες απαντήσεις.

  • Κατάστρωση και απόδοση της απάντησης στον προβλεπόμενο χρόνο.

  • Εξοικείωση με τα άρθρα του κώδικα σε ένα πολύ μεγάλο εύρος ύλης.

Απολύτως ατομική προετοιμασία

Ο κάθε υποψήφιος ξεκινά τη χρονική στιγμή που επιλέγει ο ίδιος. Στον υποψήφιο δίνονται ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για κάθε θεματική ενότητα κάθε γνωστικού αντικειμένου. Πριν αρχίζει να εργάζεται πάνω σε αντικείμενο, προηγείται μία συνάντηση κατά την οποία ο καθηγητής επισημαίνει σημαντικά σημεία, προτείνει βιβλιογραφία για την κάθε θεματική ενότητα και οργανώνει το διάβασμα του υποψηφίου. Στο τέλος της προθεσμίας ο υποψήφιος παραδίδει τις ασκήσεις του, οι οποίες επιστρέφονται διορθωμένες αναλυτικά με σχόλια και βαθμολογία. Για υποψηφίους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε "full time" ρυθμό η προετοιμασία διαρκεί περίπου ένα έτος και σε υποψηφίους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε part time ρυθμό η προετοιμασία διαρκεί περίπου 18 με 24 μήνες. Τα πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος σε σχέση με ένα κλασικού τύπου σεμιναριακό πρόγραμμα: 

- Ο υποψήφιος έχει την ευκαιρία να επιλύσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό ασκήσεων και διαγωνισμάτων, τα οποία διορθώνονται από έμπειρους νομικούς, εξειδικευμένους κατά αντικείμενο και εκπαιδευμένους από το φροντιστήριο.

- Η προετοιμασία αποτελεί την εξέλιξη ενός πολύ επιτυχημένου προγράμματος σε ιδιαίτερα μαθήματα και ολιγομελή τμήματα με επιτυχίες στις πρώτες θέσεις κάθε χρόνο και το οποίο έκλεισε 10 χρόνια.

- Δεν υπάρχει δέσμευση του υποψηφίου στον ρυθμό που θα ακολουθήσει το πρόγραμμα.

- Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μεμονωμένα αντικείμενα (π.χ. Αστικό Δίκαιο) ή μόνο συγκεκριμένες θεματικές (π.χ. Γενικό Ενοχικό & Κληρονομικό)

- Το πρόγραμμα εστιάζει στις σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με τις εξετάσεις.

-Εξοικονομεί σημαντικό χρόνο στον υποψήφιο, ο οποίος παρακολουθεί ορισμένο αριθμό μαθημάτων όταν τα χρειάζεται.

- Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει και πακέτο ιδιαιτέρων μαθημάτων 80 ωρών ή να κανονίζει ιδιαίτερα μαθήματα κατ' αποκοπήν ανάλογα με τις ανάγκες του. 

 

Αντικείμενα και ενότητες

- Αστικό Δίκαιο (22 εβδομάδες)

       Γενικές Αρχές - Δικαιοπραξίες (3 εβδομάδες)

       Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) (3 εβδομάδες)

       Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος) (3 εβδομάδες)

       Εμπράγματο Δίκαιο (3 εβδομάδες)

       Οικογενειακό Δίκαιο (3 εβδομάδες)

       Κληρονομικό Δίκαιο (3 εβδομάδες)

- Πολιτική Δικονομία (18 εβδομάδες)

       Γενικό Μέρος (Μέρος Α') (3 εβδομάδες)

       Γενικό Μέρος (Μέρος Β') (3 εβδομάδες)

       Ένδικα Μέσα (3 εβδομάδες)

       Ειδικές Διαδικασίες - Ασφαλιστικά Μέτρα - Εκούσια Δικαιοδοσία (3 εβδομάδες)

       Αναγκαστική Εκτέλεση (3 εβδομάδες)

- Εμπορικό Δίκαιο (6 εβδομάδες)

       Εταιρείες (Μέρος Α') (3 εβδομάδες)

       Εταιρείες (Μέρος Β') (3 εβδομάδες)

       Αξιόγραφα, Γενικό Εμπορικό (3 εβδομάδες)

       Πτωχευτικό Δίκαιο (3 εβδομάδες)

- Ποινικό Δίκαιο (9 εβδομάδες)

       Γενικό Μέρος (3 εβδομάδες)

       Ειδικό Μέρος (Μέρος Α') (3 εβδομάδες)

       Ειδικό Μέρος (Μέρος Β') (3 εβδομάδες)

       Ειδικό Μέρος (Μέρος Γ') (3 εβδομάδες)

- Ποινική Δικονομία (6 εβδομάδες)

       Προδικασία (Α' Μέρος) (3 εβδομάδες)

       Προδικασία (Β' Μέρος) (3 εβδομάδες)

       Ακροατήριο, Ειδικές Διαδικασίες (3 εβδομάδες)

       Ένδικα Μέσα, Εκτέλεση (3 εβδομάδες)

- Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο (1 εβδομάδα)

       Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (3 εβδομάδες)

       Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (3 εβδομάδες)

- Γενικής Παιδείας (παράλληλα με τα νομικά αντικείμενα)

       Μέρος Α' (3 εβδομάδες)

       Μέρος Β' (3 εβδομάδες)

- Ξένη γλώσσα (παράλληλα με τα νομικά αντικείμενα)

Η διάρθρωση που προτείνουμε είναι:

Αστικό Δίκαιο // Ποινικό Δίκαιο 

Πολιτική Δικονομία // Ποινική Δικονομία

Εμπορικό Δίκαιο // Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, Γενικής Παιδείας, Ξένη Γλώσσα

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 2900 ευρώ και κάθε ιδιαίτερο μάθημα έχει κόστος 60 ευρώ.

*Το ποσό αποπληρώνεται σε δόσεις (ανά θεματική ενότητα)

*Με αποπληρωμή εφάπαξ, προβλέπεται 10% έκπτωση και το ποσό διαμορφώνεται στα 

TESTIMONIALS

“DOUBLE CLICK HERE OR CLICK EDIT TEXT TO ADD SOME POSITIVE FEEDBACK ABOUT YOUR SERVICES"

NAME / JOB / TITLE

“DOUBLE CLICK HERE OR CLICK EDIT TEXT TO ADD SOME POSITIVE FEEDBACK ABOUT YOUR SERVICES"

NAME / JOB / TITLE