ΙΑΤΡΙΚΗ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Πανελλαδικές Εξετάσεις αποφοίτων λυκείου

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσική


Τμήματα 4-5 ατόμων: 120 ώρες μαθήματος (60’), περισσότερες από 230 σελίδες ερωτήσεων και ασκήσεων για το σπίτι, περίπου 26 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Χημεία

Τμήματα 4-5 ατόμων: 120 ώρες μαθήματος (60’), περισσότερες από 230 σελίδες ερωτήσεων και ασκήσεων για το σπίτι, περίπου 26 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Βιολογία

 

Τμήματα 4-5 ατόμων: 120 ώρες μαθήματος (60’), περισσότερες από 230 σελίδες ερωτήσεων και ασκήσεων για το σπίτι, περίπου 26 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Έκθεση

Τμήματα 4-5 ατόμων: 120 ώρες μαθήματος (60’), περισσότερες από 230 σελίδες ερωτήσεων και ασκήσεων για το σπίτι, περίπου 26 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

 

Σύνθεση Τμημάτων & Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τμήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα: 66 ώρες μαθήματος (60’), περισσότερες από ... εργασίες για το σπίτι, περίπου 34 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Τμήματα 4-5 ατόμων: 80 ώρες μαθήματος (60’), περισσότερες από ... εργασίες για το σπίτι, περίπου 34 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Ώρες Γραμματείας

Καθημερινά 11:00 - 14:00 & 16:00 - 22:00