ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Πρόγραμμα Προετοιμασίας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έως και 250 ώρες (60') διδασκαλίας, επίλυση ασκήσεων και απάντηση ερωτημάτων μέσα στην αίθουσα σε κάθε διάλεξη και ασκήσεις και ερωτήσεις εξάσκησης για το σπίτι οι οποίες διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 50 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με πρωτότυπα έντυπα θεωρίας. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας. Η ακαδημαϊκή βάση αποτελεί θεμέλιο στην κατανόησης της ύλης και συνιστά κλειδί στην δόμηση της απάντησης "πρότυπο". Τέλος η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Η διδασκαλία των αντικειμένων:

- Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους

- Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική

γίνεται σε τμήματα δυναμικότητας 1 - 3 ατόμων. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Η διδασκαλία του αντικειμένου

- Γνώσεις και Δεξιότητες

γίνεται σε τμήματα μεγαλύτερης δυναμικότητας και διδάσκεται περισσότερο εξεταστικά.

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας άριστα διδάσκοντας περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Το μάθημα των γτνώσεων και δεξιοτήτων διδάσκεται από Φιλόλογους.

Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι 10 - 14 μήνες (6 - 8 ώρες / εβδομάδα) σε εντατικό πρόγραμμα και 18 - 24 μήνες (4 ώρες / εβδομάδα) σε πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης. Η προετοιμασία ενδέχεται να είναι δυνατόν να συμπτυχθεί το ανώτερο σε διάστημα 8 μηνών (10 ώρες / εβδομάδα) για πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικών Επιστημών.

 

Ο υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει χωρίς αναμονή ενώ το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεννόηση με όλα τα μέρη. Για κατοχύρωση θέσης απαραίτητη προηγείται ενημερωτική συνάντηση κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Στην συνέχεια εάν ο υποψήφιος αποφασίσει να κατοχυρώσει την θέση του, ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση οριστικού ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά θέματα.