ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Κατατακτήριες Οικονομικών Επιστημών

Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. / ΠΑ.ΜΑΚ.

Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Από το 2018 εφαρμόζεται ένα εννιαίο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα, ολιγομελείς ομάδες και δυναμικά εργαλεία αξιολόγησης ώστε το πρόγραμμα να προσαρμόζεται με τον βέλτιστο τρόπο στον κάθε υποψήφιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 90 ώρες μαθήματος (60’), περισσότερες από 300 σελίδες ερωτήσεων και ασκήσεων για το σπίτι, περίπου 50 ώρες διαγωνισμάτων (βασικά και επιπλέον), πλήρες διδακτικό υλικό και επιπλέον εμβόλιμα επαναληπτικά μαθήματα.

Οικονομικών Επιστημών ΠΑ.ΜΑΚ.

Από το 2018 εφαρμόζεται ένα εννιαίο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα, ολιγομελείς ομάδες και δυναμικά εργαλεία αξιολόγησης ώστε το πρόγραμμα να προσαρμόζεται με τον βέλτιστο τρόπο στον κάθε υποψήφιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 82 ώρες μαθήματος (60’), περισσότερες από 300 σελίδες ερωτήσεων και ασκήσεων για το σπίτι, περίπου 50 ώρες διαγωνισμάτων (βασικά και επιπλέον), πλήρες διδακτικό υλικό και επιπλέον εμβόλιμα επαναληπτικά μαθήματα.