ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή πληρωμής

Παρακαλούμε στην περιγραφή της πληρωμής γράψτε το ονοματεπώνυμο του Σπουδαστή και τον αύξοντα αριθμό του μαθήματος ή των μαθημάτων που εξοφλείτε ώστε να γίνει άμεσα η ταυτοποίηση της πληρωμής σας.