Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσβαση σε θεωρία, επικαιροποιημένη νομολογία, ασκήσεις και διαγωνίσματα σε όλες τις θεματικές του Αστικού Δικαίου (Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου - Δικαιοπραξίες, Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος), Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο).

 

Προετοιμασία

 

Ο σπουδαστής παρακολουθεί ένα εισαγωγικό μάθημα στο οποίο κατατοπίζεται για τη διαχείριση της ύλης, το τρόπο διαβάσματος και απάντησης των θεμάτων. Στη συνέχεια λαμβάνει 34 σετ ασκήσεων.

 

Κάθε φορά που ολοκληρώνει το διάβασμα μιας θεματικής, επιλύει και παραδίδει τα αντίστοιχα σετ ασκήσεων. Αφού οι διοριώσεις ολοκληρωθούν ακολουθεί ένα μάθημα αποριών και σχολιασμού των ασκήσεων και της επίδοσης του Σπουδαστη.

 

Για την ολοκλήρωση της θεματικής ο σπουδαστής εξετάζεται στο αντίστοιχο διαγώνισμα. Ο Σπουδαστής συνεχίζει να εξετάζεται σε διαγωνίσματα μέχρι τις τελικές εξετάσεις.

Αστικό Δίκαιο

980,00 €Τιμή