Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προτάσεις βιβλιογραφίας, ασκήσεις, εκθέσεις στις εξής θεματικές:

 

Εξουσία, Κατάχρηση Εξουσίας, Διαφθορά, Εγκληματικότητα, Τεχνικά ζητήματα συγγραφής κειμένου, Φανατισμός, Ρατσισμός, ξενοφοβία, Ανθρώπινα δικαιώματα και καταστολή, Κρίση, Δικαιοσύνη, Νόμος, Πνευματικός άνθρωπος, Τέχνη - πολιτισμός, Περιβάλλον, Εκπαίδευση – παιδεία, Διεθνής εικόνα Ελλάδας, Μετανάστευση, Εθνικισμός και Θέματα Επικαιρότητας

 

Προετοιμασία

 

Ο σπουδαστής παρακολουθεί ένα εισαγωγικό μάθημα στο οποίο κατατοπίζεται για τη διαχείριση της ύλης, το τρόπο διαβάσματος και απάντησης των θεμάτων. Στη συνέχεια λαμβάνει 15 σετ ασκήσεων.

 

Κάθε φορά που ολοκληρώνει το διάβασμα μιας θεματικής, επιλύει και παραδίδει τα αντίστοιχα σετ ασκήσεων. Αφού οι διοριώσεις ολοκληρωθούν ακολουθεί ένα μάθημα αποριών και σχολιασμού των ασκήσεων και της επίδοσης του Σπουδαστη.

 

Για την ολοκλήρωση της θεματικής ο σπουδαστής εξετάζεται στο αντίστοιχο διαγώνισμα. Ο Σπουδαστής συνεχίζει να εξετάζεται σε διαγωνίσματα μέχρι τις τελικές εξετάσεις.

Γενικής Παιδείας

250,00 €Τιμή