Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσβαση σε θεωρία, επικαιροποιημένη νομολογία, ασκήσεις και διαγωνίσματα σε όλες τις θεματικές του Ποινικού Δικαίου (Γενικό Μέρος, Θεωρία της Ποινής, Εγκλήματα κατά της Πολιτειακής εξουσίας, Εγκλήματα κατά του νομίσματος και των υπομνημάτων, Εγκλήματα κατά της απονομής της Δικαιοσύνης, Εγκλήματα κατά της Υπηρεσίας Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, Εγκλήματα κατά της ζωής και του εμβρύου, Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας και της προσωπικής ελευθερίας, Εγκλήματα κατά της γεννετήσια ελευθερίας και της τιμής, Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας και της Περιουσίας).

 

Προετοιμασία

 

Ο σπουδαστής παρακολουθεί ένα εισαγωγικό μάθημα στο οποίο κατατοπίζεται για τη διαχείριση της ύλης, το τρόπο διαβάσματος και απάντησης των θεμάτων. Στη συνέχεια λαμβάνει 19 σετ ασκήσεων.

 

Κάθε φορά που ολοκληρώνει το διάβασμα μιας θεματικής, επιλύει και παραδίδει τα αντίστοιχα σετ ασκήσεων. Αφού οι διοριώσεις ολοκληρωθούν ακολουθεί ένα μάθημα αποριών και σχολιασμού των ασκήσεων και της επίδοσης του Σπουδαστη.

 

Για την ολοκλήρωση της θεματικής ο σπουδαστής εξετάζεται στο αντίστοιχο διαγώνισμα. Ο Σπουδαστής συνεχίζει να εξετάζεται σε διαγωνίσματα μέχρι τις τελικές εξετάσεις.

Ποινικό Δίκαιο

500,00 €Τιμή