ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ / ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

 

Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης - Εισαγγελείς

Το πρόγραμμα σπουδών για την Εθνική Σχολή Δικαστών περιλαμβάνει έως και 340 ώρες (60') διδασκαλίας, επίλυση πρακτικών θεμάτων μέσα στην αίθουσα σε κάθε διάλεξη και πρακτικά θέματα εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 80 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με πρωτότυπα έντυπα θεωρίας και επικαιροποιημένης νομολογίας. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας αλλά και από τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του φροντιστηρίου ειδικά για τον διαγωνισμό. Πρώτο μέλημα είναι η παράθεση και η συζήτηση επί της θεωρίας. Η ακαδημαϊκή βάση αποτελεί θεμέλιο στην κατανόησης της ερμηνείας και της νομολογίας και συνιστά κλειδί στην δόμηση της απάντησης "πρότυπο". Δεύτερο άμεσο μέλημα είναι ο συνδυασμός της θεωρίας με τη νομολογία. Η σωστή και επιμελής επιλογή της νομολογίας, καθώς και η συμπλήρωσή της σε όλη την διάρκεια του προγράμματος μέχρι και τις παραμονές του διαγωνισμού, προσφέρει στον υποψήφιο της ασφάλεια μιας συνολικής και ολοκληρωμένης άποψης επί των θεματικών. Τέλος η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η διδασκαλία των κύκλων Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία - Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία - Εμπορικό Δίκαιο και το Γενικής Παιδείας.

  • Η κύρια προετοιμασία ξεκινά το Μάρτιο κάθε έτους (2021). Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι οι 14 μήνες (6 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα). Ολοκληρώνεται στο τέλος του Απριλίου του επόμενου έτους (2022).

           - Τμήμα Μαρτίου δυναμικότητας 6 ατόμων (απομένουν 2 θέσεις)

  • Μία ακόμη προετοιμασία ξεκινά το Ιούλιο κάθε έτους (2021). Η διάρκεια της προετοιμασίας είναι 10 μήνες (8 - 10 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα). Ολοκληρώνεται στο τέλος του Απριλίου του επόμενου έτους (2022).

           - Τμήμα Ιουλίου (η διαθεσιμότητα θα ανοίξει από τα μέσα Φεβρουαρίου)

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστών έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, διδάσκοντας για περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Πριν την δήλωση συμμετοχής στα προπαρασκευαστικά προγράμματα, προηγείται ενημερωτική συνάντηση κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Μετά τη λήξη του προπαρασκευαστικού προγράμματος, ο υποψήφιος ακολουθεί η συγκρότηση των τμημάτων, κατάρτιση οριστικού ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά θέματα.

Ειρηνοδίκες

Το πρόγραμμα σπουδών για την κατεύθυνση Ειρηνοδικών της Εθνικής Σχολής Δικαστών περιλαμβάνει έως και 340 ώρες (60') επίλυσης αποριών και πρακτικών θεμάτων μέσα στην αίθουσα σε κάθε διάλεξη και πρακτικά θέματα εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 60 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό ασκήσεων και επικαιροποιημένη νομολογία. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας αλλά και από τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του φροντιστηρίου ειδικά για τον διαγωνισμό. Η σωστή και επιμελής επιλογή της ύλης προσφέρει στον υποψήφιο της ασφάλεια μιας συνολικής και ολοκληρωμένης άποψης επί των θεματικών. Η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση Ειρηνοδικών εντάσσονται σε κοινά τμήματα με τους υποψηφίους της κατεύθυνσης Πολιτικής & Πονικής Δικαοσύνης (Μάρτιος και Ιούλιος 2021).

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων των Ειρηνοδικών έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, διδάσκοντας για περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Το πρόγραμμα σπουδών για την Εθνική Σχολή Δικαστών περιλαμβάνει έως και 250 ώρες (60') διδασκαλίας και επίλυσης πρακτικών θεμάτων μέσα στην αίθουσα  και πρακτικά θέματα εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 80 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με πρωτότυπα έντυπα θεωρίας και επικαιροποιημένης νομολογίας. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας αλλά και από τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του φροντιστηρίου ειδικά για τον διαγωνισμό. Πρώτο μέλημα είναι η παράθεση και η συζήτηση επί της θεωρίας. Η ακαδημαϊκή βάση αποτελεί θεμέλιο στην κατανόησης της ερμηνείας και της νομολογίας και συνιστά κλειδί στην δόμηση της απάντησης "πρότυπο". Δεύτερο μέλημα είναι η σύνδεση της θεωρίας με την τρέχουσα νομολογία. Η σωστή και επιμελής επιλογή της νομολογίας, καθώς και η συμπλήρωσή της σε όλη την διάρκεια του προγράμματος μέχρι και την τελευταία ημέρα, δίνει στον υποψήφιο μία συνολική και ολοκληρωμένη άποψη επί των θεματικών. Τέλος η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο.

 

Η διδασκαλία των αντικειμένων:

- Συνταγματικό Δίκαιο

- Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
- Δίκαιο Διοικητικών Διαφορών
- Δημοσιονομικό Δίκαιο

- Φορολογικό Δίκαιο

- Γενικής Παιδείας

  • Η κύρια προετοιμασία ξεκινά το Μάρτιο κάθε έτους (2021). Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι οι 14 μήνες (6 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα). Ολοκληρώνεται στο τέλος του Απριλίου του επόμενου έτους (2022).

           - Τμήμα Μαρτίου δυναμικότητας 6 ατόμων

  • Μία ακόμη προετοιμασία ξεκινά το Ιούλιο κάθε έτους (2021). Η διάρκεια της προετοιμασίας είναι 10 μήνες (8 - 10 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα). Ολοκληρώνεται στο τέλος του Απριλίου του επόμενου έτους (2022).

           - Τμήμα Ιουλίου (η διαθεσιμότητα θα ανοίξει από τα μέσα Φεβρουαρίου)

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστών έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, διδάσκοντας για περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Πριν την δήλωση συμμετοχής στα προπαρασκευαστικά προγράμματα, προηγείται ενημερωτική συνάντηση κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Μετά τη λήξη του προπαρασκευαστικού προγράμματος, ο υποψήφιος ακολουθεί η συγκρότηση των τμημάτων, κατάρτιση οριστικού ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά θέματα.