ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ / ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Πολιτική & Ποινική Δικαιοσύνη - Εισαγγελείς (πλήρες)

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έως και 350 ώρες (60') διδασκαλίας, επίλυση πρακτικών θεμάτων μέσα στην αίθουσα σε κάθε διάλεξη και πρακτικά θέματα εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 80 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με πρωτότυπα έντυπα θεωρίας και επικαιροποιημένης νομολογίας. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας αλλά και από τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του φροντιστηρίου ειδικά για τον διαγωνισμό. Πρώτο μέλημα είναι η παράθεση και η συζήτηση επί της θεωρίας. Η ακαδημαϊκή βάση αποτελεί θεμέλιο στην κατανόησης της ερμηνείας και της νομολογίας και συνιστά κλειδί στην δόμηση της απάντησης "πρότυπο". Δεύτερο άμεσο μέλημα είναι ο συνδυασμός της θεωρίας με τη νομολογία. Η σωστή και επιμελής επιλογή της νομολογίας, καθώς και η συμπλήρωσή της σε όλη την διάρκεια του προγράμματος μέχρι και τις παραμονές του διαγωνισμού, προσφέρει στον υποψήφιο της ασφάλεια μιας συνολικής και ολοκληρωμένης άποψης επί των θεματικών. Τέλος η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Η διδασκαλία των αντικειμένων:

- Ποινικό Δίκαιο

- Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
- Αστικό Δίκαιο
- Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
- Εμπορικό Δίκαιο

γίνεται σε τμήματα δυναμικότητας 1 - 3 ατόμων. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται μέσα από τη διαδικασία προπαρασκευαστικού προγράμματος διάρκειας ενός μήνα. Τα προπαρασκευαστικά προγράμματα λαμβάνουν χώρα Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κάθε προηγούμενου έτους (π.χ. το 2020 για τις εξετάσεις του 2021) και αποτελούν ένα μίνι-πρόγραμμα στις προδιαγραφές του προγράμματος της προετοιμασίας που θα ακολουθήσουν οι υποψήφιοι. Στο τέλος του προγράμματος οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε τμήματα ενώ γίνεται και η βασική στοχοθεσία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Η διδασκαλία των παρακάτω αντικειμένων γίνεται σε τμήματα μεγαλύτερης δυναμικότητας.

- Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

- Γενικής Παιδείας

Το κόστος του προπαρασκευαστικού προγράμματος είναι συμβολικό και αφαιρείται από το κόστος του προγράμματος της βασικής προετοιμασίας. Οι θέσεις για τα προπαρασκευαστικά μαθήματα είναι περιορισμένες και δεσμεύονται με σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστών έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, διδάσκοντας για περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Το μάθημα της γενικής παιδείας διδάσκεται από Νομικούς και Φιλόλογους. Η ύλη διαρθρώνεται με βάση 15 θεματικές ενότητες οι οποίες εξετάζονται τόσο από νομική όσο και από κοινωνική, πολιτική, οικονομική και ιστορική σκοπιά.

Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι 10 - 16 μήνες (4 - 8 ώρες / εβδομάδα) σε εντατικό πρόγραμμα και 18 - 24 μήνες (4 ώρες / εβδομάδα) σε πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης. Η προετοιμασία ενδέχεται να είναι δυνατόν να συμπτυχθεί το ανώτερο σε διάστημα 8 μηνών (10 ώρες / εβδομάδα) για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στο αστικό δίκαιο ή το ποινικό δίκαιο. Το εντατικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους που δεν εργάζονται στο διάστημα της προετοιμασίας. Τα προγράμματα για κάθε επόμενο έτος ξεκινούν το αργότερο τον Οκτώβρη κάθε έτους  πρέπει να κατοχυρώσουν την θέση τους στο πρόγραμμα κατά την περίοδο των προπαρασκευαστικών μαθημάτων.

Ο υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει χωρίς αναμονή ενώ το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεννόηση με όλα τα μέρη. Πριν την έναρξη του προπαρασκευαστικού προγράμαματος προηγείται ενημερωτική συνάντηση κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Μετά τη λήξη του προπαρασκευαστικού προγράμματος, ο υποψήφιος ακολουθεί η συγκρότηση των τμημάτων, κατάρτιση οριστικού ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά θέματα.

Πολιτική & Ποινική Δικαιοσύνη - Εισαγγελείς (επαναληπτικό)

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έως και 120 ώρες (60') επίλυσης αποριών και πρακτικών θεμάτων μέσα στην αίθουσα σε κάθε διάλεξη και πρακτικά θέματα εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 80 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό ασκήσεων και επικαιροποιημένη νομολογία. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας αλλά και από τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του φροντιστηρίου ειδικά για τον διαγωνισμό. Η σωστή και επιμελής επιλογή της νομολογίας, καθώς και η συμπλήρωσή της σε όλη την διάρκεια του προγράμματος μέχρι και τις παραμονές του διαγωνισμού, προσφέρει στον υποψήφιο της ασφάλεια μιας συνολικής και ολοκληρωμένης άποψης επί των θεματικών. Η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Η διδασκαλία των αντικειμένων:

- Ποινικό Δίκαιο

- Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
- Αστικό Δίκαιο
- Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
- Εμπορικό Δίκαιο

γίνεται σε τμήματα δυναμικότητας 1 - 3 ατόμων. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Η διδασκαλία των παρακάτω αντικειμένων γίνεται σε τμήματα μεγαλύτερης δυναμικότητας.

- Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

- Γενικής Παιδείας

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστών έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, διδάσκοντας για περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι 8 - 10 μήνες (4 ώρες / εβδομάδα) σε εντατικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι από τα μέσα Ιανουαρίου κάθε έτους  πρέπει να κατοχυρώσουν την θέση τους στο πρόγραμμα ώστε Φεβρουάριο - Μάρτιο να ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Ο υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει χωρίς αναμονή ενώ το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεννόηση με όλα τα μέρη. Για κατοχύρωση θέσης απαραίτητη προηγείται ενημερωτική συνάντηση κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Στην συνέχεια εάν ο υποψήφιος αποφασίσει να κατοχυρώσει την θέση του, ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση οριστικού ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά θέματα.

Διοικητικής Δικαιοσύνης

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έως και 250 ώρες (60') διδασκαλίας, επίλυση πρακτικών θεμάτων μέσα στην αίθουσα σε κάθε διάλεξη και πρακτικά θέματα εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 80 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με πρωτότυπα έντυπα θεωρίας και επικαιροποιημένης νομολογίας. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας αλλά και από τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του φροντιστηρίου ειδικά για τον διαγωνισμό. Πρώτο μέλημα είναι η παράθεση και η συζήτηση επί της θεωρίας. Η ακαδημαϊκή βάση αποτελεί θεμέλιο στην κατανόησης της ερμηνείας και της νομολογίας και συνιστά κλειδί στην δόμηση της απάντησης "πρότυπο". Δεύτερο μέλημα είναι η σύνδεση της θεωρίας με την τρέχουσα νομολογία. Η σωστή και επιμελής επιλογή της νομολογίας, καθώς και η συμπλήρωσή της σε όλη την διάρκεια του προγράμματος μέχρι και την τελευταία ημέρα, δίνει στον υποψήφιο μία συνολική και ολοκληρωμένη άποψη επί των θεματικών. Τέλος η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο.

 

Η διδασκαλία των αντικειμένων:

- Συνταγματικό Δίκαιο

- Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
- Δίκαιο Διοικητικών Διαφορών
- Δημοσιονομικό Δίκαιο

γίνεται σε τμήματα δυναμικότητας 1 - 3 ατόμων. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Η διδασκαλία του αντικειμένου της Γενικής Παιδείας γίνεται σε τμήματα μεγαλύτερης δυναμικότητας.

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστών έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας άριστα διδάσκοντας περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Το μάθημα της γενικής παιδείας διδάσκεται από Νομικούς και Φιλόλογους. Η ύλη διαρθρώνεται με βάση 15 θεματικές ενότητες οι οποίες εξετάζονται τόσο από νομική όσο και από κοινωνική, πολιτική, οικονομική και ιστορική σκοπιά.

Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι 8 - 12 μήνες (6 - 8 ώρες / εβδομάδα) σε εντατικό πρόγραμμα και 16 - 18 μήνες (4 ώρες / εβδομάδα) σε πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης. Το κάτω όριο μηνών προετοιμασίας απευθύνεται σε υποψηφίους που δεν εργάζονται στο διάστημα της προετοιμασίας

 

Ο υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει χωρίς αναμονή ενώ το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεννόηση με όλα τα μέρη. Για κατοχύρωση θέσης απαραίτητη προηγείται ενημερωτική συνάντηση κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Στην συνέχεια εάν ο υποψήφιος αποφασίσει να κατοχυρώσει την θέση του, ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση οριστικού ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά θέματα.