ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ / ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

εθνική σχολή δικαστών
 

Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης - Εισαγγελείς - Ειρηνοδίκες

Το πρόγραμμα σπουδών για την Εθνική Σχολή Δικαστών περιλαμβάνει έως και 340 ώρες (60') διδασκαλίας, επίλυση πρακτικών θεμάτων μέσα στην αίθουσα σε κάθε διάλεξη και πρακτικά θέματα εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 80 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με πρωτότυπα έντυπα θεωρίας και επικαιροποιημένης νομολογίας. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας αλλά και από τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του φροντιστηρίου ειδικά για τον διαγωνισμό. Πρώτο μέλημα είναι η παράθεση και η συζήτηση επί της θεωρίας. Η ακαδημαϊκή βάση αποτελεί θεμέλιο στην κατανόησης της ερμηνείας και της νομολογίας και συνιστά κλειδί στην δόμηση της απάντησης "πρότυπο". Δεύτερο άμεσο μέλημα είναι ο συνδυασμός της θεωρίας με τη νομολογία. Η σωστή και επιμελής επιλογή της νομολογίας, καθώς και η συμπλήρωσή της σε όλη την διάρκεια του προγράμματος μέχρι και τις παραμονές του διαγωνισμού, προσφέρει στον υποψήφιο της ασφάλεια μιας συνολικής και ολοκληρωμένης άποψης επί των θεματικών. Τέλος η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η διδασκαλία των κύκλων Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία - Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία - Εμπορικό Δίκαιο ενώ δίνονται κατευθύνσεις και κριτήρια αξιολόγησης για το Νομικής Γενικής Παιδείας.

Το Φροντιστήριο ανακοινώνει δύο βασικά τμήματα κάθε έτος και παράλληλα διεξάγει προγράμματα παράλληλης υποστήριξης για υποψηφίους που μελετούν με δικό τους πρόγραμμα. Τα τμήματα είναι τα εξής:

  • Η κύρια προετοιμασία ξεκινά το Σεπτέμβριο κάθε έτους (2022). Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι οι 12 μήνες (~ 6 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα). Ολοκληρώνεται στο τέλος του  Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους (2023). Η προετοιμασία αφορά τμήμα 6 ατόμων.

  • Μία ακόμη προετοιμασία ξεκινά εφόσον συμπληρωθεί τμήμα τον Ιανουάριο κάθε έτους (2023). Η διάρκεια της προετοιμασίας είναι 18 μήνες (~ 4 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα). Ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου του επόμενου έτους (2024). Η προετοιμασία αφορά επίσης τμήμα 6 ατόμων.

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστών έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, διδάσκοντας για περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Το πρόγραμμα παράλληλης υποστήριξης που απευθύνεται σε υποψηφίους που μελετούν με δικό τους πρόγραμμα, στοχεύει στην υποστήριξη των υποψηφίων με μαθήματα αποριών και διόρθωση των ασκήσεων και των διαγωνισμάτων που περιέχονται και στο βασικό πρόγραμμα. Ο υποψήφιος απαλλαγμένος από τις ώρες διδασκαλίας, μελετά με τις κατευθύνσεις που λαμβάνει από τους καθηγητές έχοντας επικαιροποιημένη νομολογία για όλες τις θεματικές και την πληθώρα ασκήσεων και διαγωνισμάτων που περιλαμβάνει και το βασικό πρόγραμμα. Ένας υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει οποτεδήποτε επιθυμεί, στα αντικείμενα που επιθυμεί. Διατίθενται μέχρι 10 θέσεις κάθε χρόνο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Το πρόγραμμα σπουδών για την Εθνική Σχολή Δικαστών περιλαμβάνει έως και 250 ώρες (60') διδασκαλίας και επίλυσης πρακτικών θεμάτων μέσα στην αίθουσα  και πρακτικά θέματα εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 80 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με πρωτότυπα έντυπα θεωρίας και επικαιροποιημένης νομολογίας. Η ασκήσεις αντλούνται από το σύνολο της εγχώριας βιβλιογραφίας αλλά και από τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του φροντιστηρίου ειδικά για τον διαγωνισμό. Πρώτο μέλημα είναι η παράθεση και η συζήτηση επί της θεωρίας. Η ακαδημαϊκή βάση αποτελεί θεμέλιο στην κατανόησης της ερμηνείας και της νομολογίας και συνιστά κλειδί στην δόμηση της απάντησης "πρότυπο". Δεύτερο μέλημα είναι η σύνδεση της θεωρίας με την τρέχουσα νομολογία. Η σωστή και επιμελής επιλογή της νομολογίας, καθώς και η συμπλήρωσή της σε όλη την διάρκεια του προγράμματος μέχρι και την τελευταία ημέρα, δίνει στον υποψήφιο μία συνολική και ολοκληρωμένη άποψη επί των θεματικών. Τέλος η συνεχής εξάσκηση είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μίας απάντησης πρότυπο.

 

Η διδασκαλία των αντικειμένων:

- Συνταγματικό Δίκαιο

- Διοικητικό Δίκαιο
- Δίκαιο Διοικητικών Διαφορών Ουσίας

- Γενικής Νομικής Παιδείας

  • Η κύρια προετοιμασία ξεκινά το Σεπτέμβριο κάθε έτους (2022). Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι οι 12 μήνες (~ 6 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα). Ολοκληρώνεται στο τέλος του  Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους (2023). Η προετοιμασία αφορά τμήμα 6 ατόμων.

  • Μία ακόμη προετοιμασία ξεκινά εφόσον συμπληρωθεί τμήμα τον Ιανουάριο κάθε έτους (2023). Η διάρκεια της προετοιμασίας είναι 18 μήνες (~ 4 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα). Ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου του επόμενου έτους (2024). Η προετοιμασία αφορά επίσης τμήμα 6 ατόμων.

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστών έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, διδάσκοντας για περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Το πρόγραμμα παράλληλης υποστήριξης που απευθύνεται σε υποψηφίους που μελετούν με δικό τους πρόγραμμα, στοχεύει στην υποστήριξη των υποψηφίων με μαθήματα αποριών και διόρθωση των ασκήσεων και των διαγωνισμάτων που περιέχονται και στο βασικό πρόγραμμα. Ο υποψήφιος απαλλαγμένος από τις ώρες διδασκαλίας, μελετά με τις κατευθύνσεις που λαμβάνει από τους καθηγητές έχοντας επικαιροποιημένη νομολογία για όλες τις θεματικές και την πληθώρα ασκήσεων και διαγωνισμάτων που περιλαμβάνει και το βασικό πρόγραμμα. Ένας υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει οποτεδήποτε επιθυμεί, στα αντικείμενα που επιθυμεί. Διατίθενται μέχρι 10 θέσεις κάθε χρόνο.