ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

​Πάντα ψάχνουμε ανθρώπους με ενέργεια και έμπνευση, που πιστεύουν στον εαυτό τους και τον θέτουν μπροστά σε απαιτητικές προκλήσεις.
Να είσαι μέλος της ομάδας της ΠΑΡΑΛΛΑΞΗΣ σημαίνει πολλά! Εργάζεσαι σε ευχάριστο περιβάλλον, με συγκεκριμένο και σαφές πλαίσιο συνεργασίας, εκπαιδεύεσαι και υποστηρίζεσαι από χαρισματικούς συναδέλφους που είναι δίπλα σου και φυσικά διδάσκεις σε πολλούς και διαφορετικούς νέους ανθρώπους και καλείσαι μαζί με εμάς να γίνεις μέρος της επιτυχίας τους. Εάν είσαι ευγενής, εργατικός, υπομονετικός, με διάθεση για συνεργασία, σου αρέσει η διδασκαλία και λατρεύεις το αντικείμενό που σπούδασες είσαι στο κατάλληλο μέρος. Εάν έχεις την αυτοπεποίθηση και το ήθος που χρειάζεται, τόλμησέ το! Γίνε μέλος της οικογένειάς μας που διαρκώς εξελίσσεται...
Θέσεις διοικητικού προσωπικού

Αναζητείται Βοηθός Γραμματειακής Υποστήριξης με αρμοδιότητες λογιστηρίου για εργασία φροντιστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Κατάρτιση και τήρηση ωρολογίου προγράμματος (ετήσια ή εξαμηνιαία προγράμματα, κανονισμός ραντεβού, κανονισμός διαγωνισμάτων).

 • Διαχείριση ταμείου και πληρωμών με μετρητά / κάρτες.

 • Προεργασία μισθοδοσίας στο ΕΡΓΑΝΗ / έκδοση παραστατικών (υποβολή mydata)

 • Συντήρηση χώρου και προμήθειες αναλωσίμων.

 • Καθαριότητα χώρου (αίθουσες, χώρος αναμονής, w.c.).

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών.

 • Εκτέλεση και έλεγχος τήρησης υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Προσόντα

Βασικό πτυχίο

Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
Εφαρμοσμένης πληροφορικής (ΑΕΙ)
Διοίκησης επιχειρήσεων (ΑΕΙ)
Οικονομικών επιστημών (ΑΕΙ)

 

Δεκτά γίνονται αυστηρά και μόνο τα παραπάνω πτυχία.

 

Επιπλέον πιστοποιήσεις

 • Πτυχίο αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον C1

 • ECDL

 

Γνώσεις και δεξιότητες που θα εκτιμηθούν

 

 • Βασικές γνώσεις μισθοδοσίας (ΕΡΓΑΝΗ).

 • Βασικές γνώσεις και χειρισμός λογισμικού έκδοσης παραστατικών.

 

Προσωπικές δεξιότητες

 

 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων.

 • Μέθοδος, δεξιότητες οργάνωσης.

 • Επικοινωνιακή ικανότητα και πνεύμα συνεργασίας.

 • Άνεση με υπολογιστές, έξυπνες συσκευές και γενικά δεξιότητες στην εκμάθηση προγραμμάτων και διαδικασιών σε υπολογιστή, εκτυπωτή, σαρωτή κλπ.

Παροχές

 

 • Μερική απασχόληση Δευτέρα έως Παρασκευή απογεύματα 16:30 με 21:30

 • Αναβάθμιση σε πλήρης απασχόληση ανάλογα με τις καθήκοντα που δύναται ο εργαζόμενος να αναλάβει με ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 13:00 με 21:00

 • Βασικές αποδοχές υπαλλήλου γραφείου, ασφάλιση, άδεια, επιδόματα όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Οι άδειες του γραμματέα πρέπει να εναρμονίζονται με τις ημέρες που το Φροντιστήριο δεν λειτουργεί (Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι). Η καλοκαιρινή άδεια τοποθετείται περίπου 1 - 15 Αυγούστου. Οι περίοδοι αυτές είναι γνωστές από την αρχή του έτους.