ΝΣΚ / ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ / ΕΣΔΔ

Λοιποί Νομικοί Διαγωνισμοί

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

Διαγωνισμός Ειρηνοδικών

Ιδιαίτερα μαθήματα: 240 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 360 εργασίες για το σπίτι, περίπου 50 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με ενσωματωμένη νομολογία.

Τμήματα 4-5 ατόμων: 310 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 360 εργασίες για το σπίτι, περίπου 50 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με ενσωματωμένη νομολογία.

Ανοιχτά σεμινάρια 10-15 ατόμων: περίπου 360 ώρες διαλέξεων με έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων.

Διαγωνισμός Υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών

Ιδιαίτερα μαθήματα: 136 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 136 εργασίες για το σπίτι, περίπου 44 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Τμήματα 4-5 ατόμων: 180 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 136 εργασίες για το σπίτι, περίπου 44 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Διαγωνισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ιδιαίτερα μαθήματα: 256 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 380 εργασίες για το σπίτι, περίπου 50 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Τμήματα 4-5 ατόμων: 330 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 380 εργασίες για το σπίτι, περίπου 50 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων

Ιδιαίτερα μαθήματα: 205 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 300 εργασίες για το σπίτι, περίπου 40 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Τμήματα 4-5 ατόμων: 270 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 300 εργασίες για το σπίτι, περίπου 40 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Εξετάσεις Υποψήφιων Δικηγόρων - Επιτροπή Επάρκειας

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας

 

Ιδιαίτερα μαθήματα: 62 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 90 εργασίες για το σπίτι, περίπου 20 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Τμήματα 4-5 ατόμων: 81 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 90 εργασίες για το σπίτι, περίπου 20 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Κύπρου (Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου)

Ιδιαίτερα μαθήματα: 100 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 150 εργασίες για το σπίτι, περίπου 30 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

 

Τμήματα 4-5 ατόμων: 130 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 150 εργασίες για το σπίτι, περίπου 30 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Εξωτερικού

Ιδιαίτερα μαθήματα: 240 ώρες μαθήματος (60'), περισσότερες από 360 εργασίες για το σπίτι, περίπου 80 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό.

Δουλεύουμε προσαρμοσμένα προγράμματα προετοιμασίας σε ιδιαίτερα μαθήματα για τους διαγωνισμούς:

- Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων
- Διαγωνισμός Υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών
- Διαγωνισμός Ειρηνοδικών

- Διαγωνισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

- Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

  • ιδανική διάρκεια πλήρους προετοιμασίας: 8 - 12 μήνες

        (παρέχεται σε ιδιαίτερα μαθήματα)

  • ιδανική διάρκεια συνοπτικής προετοιμασίας 6 μήνες

       (παρέχεται σε ιδιαίτερα μαθήματα)


- Εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων (Δ.Σ.) - Επιτροπή Επάρκειας

  • ιδανική διάρκεια πλήρους προετοιμασίας: 6 - 12 μήνες (εξαρτάται από την προέλευση του υποψηφίου)

        (παρέχεται σε ιδιαίτερα μαθήματα)

- Εξετάσεις Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

  • ιδανική διάρκεια πλήρους προετοιμασίας 3 - 6 μήνες ανά μάθημα (εξαρτάται από την προέλευση του υποψηφίου)

        (παρέχεται σε ιδιαίτερα μαθήματα)

Δουλεύουμε ταχύρρυθμα προγράμματα προετοιμασίας σε ιδιαίτερα μαθήματα και ολιγομελή τμήματα 4-5 ατόμων για διαγωνισμούς:

  • ιδανική διάρκεια πλήρους προετοιμασίας: 12 μήνες

        (παρέχεται σε ιδιαίτερα μαθήματα και τμήματα 4 ατόμων)

  • ιδανική διάρκεια συνοπτικής προετοιμασίας 8 μήνες

       (παρέχεται σε ιδιαίτερα μαθήματα και τμήματα 4 ατόμων)