ΙΑΤΡΙΚΗ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Κατατακτήριες Ιατρικής

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

Ιατρική Α.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Ιατρική Φυσική

 • Ιατρική Βιολογία

 • Ιατρική Στατιστική

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

- Ιανουάριος 2021 - Νοέμβριος 2021

- Μάρτιος 2021 - Νοέμβριος 2021

- Απρίλιος 2021 - Νοέμβριος 2021 (διαθέσιμες θέσεις)

- Ιούνιος 2021 - Νοέμβριος 2021 (η πλήρωση των θέσεων είναι στο  90%)

Επόμενα τμήματα θα ανακοινωθούν.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινούν από τις αρχές Ιανουαρίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ανοιχτή διαθεσιμότητα.

Ιανουάριος 2021 - Νοέμβριος 2021

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

 
 

Οδοντιατρική Α.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Ιατρική Φυσική

 • Ιατρική Βιολογία και Γενετική

 • Ιατρική Χημεία

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

- Μάρτιος 2021 - Νοέμβριος 2021

- Ιούλιος 2021 - Νοέμβριος 2021 (διαθέσιμες θέσεις)

- Σεπτέμβριος 2021​ - Νοέμβριος 2021 (διαθέσιμες θέσεις)

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

Ιατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Θεσσαλίας οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Ιατρική Φυσική

 • Βιολογία

 • Γενική Μορφολογία

 

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

- Απρίλιος 2021 - Νοέμβριος 2021

- Ιούλιος 2021 - Νοέμβριος 2021 (διαθέσιμες θέσεις)

- Σεπτέμβριος 2021​ - Νοέμβριος 2021 (διαθέσιμες θέσεις)

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

Ιατρική Πανεπιστημίου Ιωννίνων

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής ΠΑ.ΘΕ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Φυσική

 • Βιολογία

 • Χημεία

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

- Μάρτιος 2021 - Νοέμβριος 2021 (ρωτήστε για διαθέσιμες θέσεις)

- Ιούλιος 2021 - Νοέμβριος 2021 (ρωτήστε για διαθέσιμες θέσεις)

- Σεπτέμβριος 2021​ - Νοέμβριος 2021 (ρωτήστε για διαθέσιμες θέσεις)

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

Ιατρική Δ.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής ΠΑ.ΘΕ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Ιατρική Φυσική

 • Βιολογία

 • Βιοχημεία

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

- Μάρτιος 2021 - Νοέμβριος 2021 (διαθέσιμες θέσεις)

- Ιούλιος 2021 - Νοέμβριος 2021 (διαθέσιμες θέσεις)

- Σεπτέμβριος 2021​ - Νοέμβριος 2021 (διαθέσιμες θέσεις)

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.