ΙΑΤΡΙΚΗ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κατατακτήριες Ιατρικής

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

Ιατρική Α.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 3 άτομα ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Στην προετοιμασία σε τμήμα προηγείται ένα σύντομο προκαταρκτικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει συναντήσεις και εισαγωγικές διαλέξεις με σκοπό την ομαλή εισαγωγή των υποψηφίων στις έννοιες της Φυσικής και της Στατιστικής και την ταξινόμηση του συνόλου της ύλης.

Τμήματα δυναμικότητας έως 3 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές τον χρόνο και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

προκαταρκτικά: Μάρτιος​ 2020

προετοιμασία: Απρίλιος 2020 - Νοέμβριος 2020

προκαταρκτικά: Μάρτιος - Ιούνιος​ 2020​

προετοιμασία: Ιούλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020

προετοιμασία: Σεπτέμβριος 2020 - Νοέμβριος 2020

Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινούν οποτεδήποτε, κατόπιν συνεννόησης, από τις αρχές Μαρτίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ανοιχτή διαθεσιμότητα.​

προετοιμασία: Από Μάρτιο 2020 - Νοέμβριος 2020

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

 

Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Θεσσαλίας οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 3 άτομα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων.

Τμήματα δυναμικότητας έως 3 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές τον χρόνο και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

προετοιμασία: Απρίλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

προετοιμασία: Ιούλιος 2020 - Νοέμβριος 2020​​​

προετοιμασία: Σεπτέμβριος 2020​ - Νοέμβριος 2020

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

Ιατρικής Π.Ι.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής ΠΑ.ΘΕ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 3 άτομα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων.

Τμήματα δυναμικότητας έως 3 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές τον χρόνο και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

προετοιμασία: Απρίλιος 2020 - Νοέμβριος 2020

προετοιμασία: Ιούλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

προετοιμασία: Σεπτέμβριος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής ΠΑ.ΘΕ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 3 άτομα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων.

Τμήματα δυναμικότητας έως 3 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές τον χρόνο και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

προετοιμασία: Απρίλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

προετοιμασία: Ιούλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

προετοιμασία: Σεπτέμβριος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

 

Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 3 άτομα ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Στην προετοιμασία σε τμήμα προηγείται ένα σύντομο προκαταρτικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει συναντήσεις και εισαγωγικές διαλέξεις με σκοπό την ομαλή εισαγωγή των υποψηφίων στις έννοιες της Φυσικής και της Στατιστικής και την ταξινόμηση του συνόλου της ύλης. Το στάδιο αυτό λειτουργεί και ως διαγνωστικό εργαλείο για

Τμήματα δυναμικότητας έως 3 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές τον χρόνο και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

προκαταρκτικά: Μάρτιος​ 2020

προετοιμασία: Απρίλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

προκαταρκτικά: Μάρτιος - Ιούνιος​ 2020​

προετοιμασία: Ιούλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

προετοιμασία: Σεπτέμβριος 2020​ - Νοέμβριος 2020

Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινούν οποτεδήποτε, κατόπιν συνεννόησης, από τις αρχές Μαρτίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.​

προετοιμασία: Από Μάρτιο 2020 - Νοέμβριος 2020​​​

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

 

Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινούν οποτεδήποτε, κατόπιν συνεννόησης, από τις αρχές Μαρτίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.​

προετοιμασία: Από Μάρτιο 2020 - Νοέμβριος 2020

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

Φαρμακευτική Α.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 3 άτομα ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Στην προετοιμασία σε τμήμα προηγείται ένα σύντομο προκαταρτικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει συναντήσεις και εισαγωγικές διαλέξεις με σκοπό την ομαλή εισαγωγή των υποψηφίων στις έννοιες της Φυσικής και της Στατιστικής και την ταξινόμηση του συνόλου της ύλης. Το στάδιο αυτό λειτουργεί και ως διαγνωστικό εργαλείο για

Τμήματα δυναμικότητας έως 3 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές τον χρόνο και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου.

προκαταρκτικά: Μάρτιος​ 2020​

προετοιμασία: Απρίλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020

προκαταρκτικά: Μάρτιος - Ιούνιος​ 2020​

προετοιμασία: Ιούλιος 2020​ - Νοέμβριος 2020​​​

προετοιμασία: Σεπτέμβριος 2020 - Νοέμβριος 2020

Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινούν οποτεδήποτε, κατόπιν συνεννόησης, από τις αρχές Μαρτίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.​

προετοιμασία: Από Μάρτιο 2020 - Νοέμβριος 2020​​​

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.

 

Φυσικοθεραπείας Θεσ/νίκης

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινούν οποτεδήποτε, κατόπιν συνεννόησης, από τις αρχές Μαρτίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.​

προετοιμασία: Από Μάρτιο 2020 - Νοέμβριος 2020​​​

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα.