ΙΑΤΡΙΚΗ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Κατατακτήριες Ιατρικής / Οδοντιατρικής

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

prlx-iatr-fb-avatar.jpg
Doctor's Desk

2021

 • 17 / 19 θέσεις με 1η θέση Ιατρική Θεσσαλονίκης.

 • 1η θέση με 59,5/60.

 • 9 επιτυχόντες στις 10 πρώτες θέσεις.

 • Διαμόρφωση βάσης 54,5/60

 • 100% στους σπουδαστές που ακολούθησαν πιστά το πρόγραμμα πλήρους προετοιμασίας με 1η, 2η και 6η θέση Οδοντιατρική ΑΠΘ.

 • 4 / 11 θέσεις με 2η και 3η θέση Ιατρική Λάρισας.

2020

 • 15 / 19 θέσεις με 1η θέση Ιατρική Θεσσαλονίκης.

 • 8 επιτυχόντες στις 5 πρώτες θέσεις με 5 ισοβαθμίες.

 • 100% επιτυχία με 3η θέση στις κατατακτήριες Φαρμακευτικής ΑΠΘ.

 • 6η θέση Ιατρική Λάρισας.

 • 2η και 3η θέση κατατακτήριες Οδοντιατρική ΑΠΘ.

2019

 • 15 / 19 θέσεις με 1η θέση Ιατρική Θεσσαλονίκης.

 • 100% και 1η θέση Ιατρική Λάρισας.

 • 100% και 1η θέση Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης.

 • 100% Ιατρική ΔΠΘ.

 • 100% Ιατρική Ιωαννίνων.

Ιατρική Α.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Ιατρική Φυσική

 • Ιατρική Βιολογία

 • Ιατρική Στατιστική

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου. Διατίθενται τμήματα και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τα τμήματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου έχουν συμπληρωθεί. Αυτή την περίοδο διεξάγονται ατομικές ενημερωτικές συναντήσεις για τα τμήματα Μαρτίου - Απριλίου 2022.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινούν στις αρχές Ιανουαρίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα για ιδιαίτερα μαθήματα. Διατίθενται προετοιμασίες και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα. Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών δεν δίνονται από τη γραμματεία.

 
 

Οδοντιατρική Α.Π.Θ.

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Α.Π.Θ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου. Διατίθενται τμήματα και για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.

Τα τμήματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου έχουν συμπληρωθεί. Αυτή την περίοδο διεξάγονται ατομικές ενημερωτικές συναντήσεις για τα τμήματα Μαρτίου - Απριλίου 2022.

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα. Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών δεν δίνονται από τη γραμματεία.

Ιατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής Θεσσαλίας οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Ιατρική Φυσική

 • Βιολογία

 • Γενική Μορφολογία

 

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου. Διατίθενται τμήματα και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα. Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών δεν δίνονται από τη γραμματεία.

Ιατρική Πανεπιστημίου Ιωννίνων

Η προετοιμασία των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων Ιατρικής ΠΑ.ΘΕ. οργανώνεται σε τμήματα με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 6 άτομα. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Φυσική

 • Βιολογία

 • Χημεία

προκήρυξη

Τμήματα δυναμικότητας έως 6 άτομα

Τα τμήματα ξεκινούν τρεις φορές κάθε έτος και η προετοιμασία ολοκληρώνεται στις αρχές του Νοεμβρίου. Διατίθενται τμήματα και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η προετοιμασία συνοδεύεται από πλήρες θεωρητικό υλικό, έντυπα ασκήσεων, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα. Βασική γραμμή της προετοιμασίας είναι η συνεχής εξέταση του υποψηφίου υπό τη επίβλεψη και καθοδήγηση από μία προσηλωμένη ομάδα καθηγητών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται συντελεί στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου η οποία με τη σειρά της προσφέρει την αυτοπεποίθηση που απαιτείται την στιγμή της εξέτασης.

Για κατοχύρωση θέσης, προϋπόθεση είναι πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά ζητήματα. Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών δεν δίνονται από τη γραμματεία.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.