ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατατακτήριες Ψυχολογίας

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

Ψυχολογία Α.Π.Θ.

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει από 96 - 120 ώρες (60') διδασκαλίας (ανάλογα με τα εξεταζόμενα μαθήματα), επίλυση απάντηση ερωτημάτων μέσα στην αίθουσα σε κάθε διάλεξη και ερωτήσεις και ασκήσεις εξάσκησης για το σπίτι τα οποία διορθώνονται και βαθμολογούνται από τους καθηγητές. Την προετοιμασία συμπληρώνουν περισσότερες από 40 ώρες διαγωνισμάτων, πλήρες διδακτικό υλικό με πρωτότυπα έντυπα θεωρίας. Οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις αντλούνται από το σύνολο της προτεινόμενης από το τμήμα βιβλιογραφίας και από τράπεζα παλαιών θεμάτων. Πρώτο μέλημα είναι η διαμόρφωση μίας θεωρητικής βάσης που περνά μέσα από την κατανόηση των εννοιών, η εφαρμογή της θεωρίας στο πρακτικό και τελικά η γραπτή αποτύπωση μιας τεκμηριωμένης και δόκιμα διατυπωμένης απάντησης. Η ακαδημαϊκή βάση αποτελεί θεμέλιο και συνιστά κλειδί στην δόμηση της απάντησης "πρότυπο".  Τα διαγωνίσματα είναι το απαραίτητο συστατικό για την δόμηση μιας απάντησης πρότυπο στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Η διδασκαλία των αντικειμένων γίνεται σε τμήματα δυναμικότητας 1 - 3 ατόμων. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά.​

 

Διατίθεται ένα και μοναδικό ανοιχτό τμήμα (5 -10 άτομα) που ξεκινά της περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου κάθε έτους για όσους υποψηφίους δεν πρόλαβαν την συγκρότηση των κλειστών τμημάτων.

Το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία των κατατακτηρίων εξετάσεων έχει καταρτιστεί από μία ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης. Οι καθηγητές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται, αξιολογούνται διαρκώς και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας διδάσκοντας περισσότερες από 1500 ώρες κάθε χρόνο.

Η ιδανική διάρκεια για της προετοιμασίας είναι 4 - 6 μήνες (4 - 6 ώρες / εβδομάδα). 

 

Ο υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει χωρίς αναμονή ενώ το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεννόηση με όλα τα μέρη. Για κατοχύρωση θέσης απαραίτητη προηγείται ενημερωτική συνάντηση κατά την οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Στην συνέχεια εάν ο υποψήφιος αποφασίσει να κατοχυρώσει την θέση του, ακολουθεί υπογραφή συμφωνητικού, κατάρτιση οριστικού ωρολογίου προγράμματος και οδηγίες για την βιβλιογραφία και τα διαδικαστικά θέματα.