ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ

Κέντρο Εισαγωγικών Εξετάσεων και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η προσαρμογή της προετοιμασίας στον κάθε σπουδαστή, το διάβασμα και η επιλογή της βιβλιογραφίας, η στόχευση της προετοιμασίας στην εξέταση, η συνεχής αξιολόγηση, είναι μερικά από αυτά που κάνουμε εμείς για εσάς….

πανεπιστημιακό φροντιστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Τα προγράμματα σπουδών δυναμικής προσαρμογής έχουν ως άξονα τη διδασκαλία σε ιδιαίτερα μαθήματα ή μικρές / κλειστές ομάδες που συγκροτούνται με αυστηρά κριτήρια και πλαισιώνονται από εργαλεία διάγνωσης και αξιολόγησης των γνώσεων και των επιδόσεων. Ο δυναμικός χαρακτήρας τους αποσκοπεί στην ιδανική προσαρμογή στο προφίλ κάθε υποψηφίου αλλά και στη δημιουργία δικλείδων ποιοτικού ελέγχου. Στόχος των εργαλείων είναι η ορθή και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων του υποψηφίου από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος και οι βαθμολογίες να προβάλλουν ορθά την επίδοση στην τελική εξέταση. Παράλληλα, εφαρμόζονται εργαλεία για τη συγκρότηση των ομάδων. Εργαζόμενοι στον κύκλο ισχυρό κίνητρο - αυξημένη προσπάθεια - θετική ανταπόκριση στις προκλήσεις - διάγνωση - αξιολόγηση - επαναπροσδιορισμός μπορούμε να οικοδομήσουμε τη γνώση επικεντρωμένοι σε μία συνεχή προσπάθεια. Κάθε πρόγραμμα σπουδών στην ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ βασίζεται στις εξής αρχές:

  • Καθένας είναι μοναδικός, μαθαίνει με τον δικό του τρόπο και στον δικό του χρόνο.

  • Καθένας μπορεί να εξελίξει τις δεξιότητές του μέσα από συνεχή προσπάθεια.

  • Κάθε εξέταση είναι και μια πρόκληση για δοκιμασία γνώσεων και δεξιοτήτων.

  • Προσήλωση στη διαδικασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

  • Κάθε κριτική είναι μια ακόμη ευκαιρία για βελτίωση.

Η καθοδήγηση του υποψηφίου δεν είναι δουλειά ενός προσώπου αλλά συνολική δουλειά μιας έμπειρης και προσηλωμένης ομάδας.